reklamacje

  • wszystkie: 2

  • w toku:0 (0%)

  • uznano:1 (50%)

  • nie uznano: 1 (50%)

logo firma przedmiot reklamacji kategoria data reklamacji żądanie wynik
buty 2020-06-29 Wymiana
NIE
UZNANO
zobacz
sukienka 2019-06-21 Odstąpienie od umowy
UZNANO zobacz

strona

czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.