Często zadawane pytania

1. Czy muszę w zgłoszeniu podawać swoje imię, nazwisko, bądź adres zamieszkania?
Nie, nie musisz podawać żadnych swoich danych osobowych. Zachęcamy wręcz do zamazania swoich danych osobowych, jeżeli takie występują na załączonych skanach i zdjęciach dokumentów.

2. Czy muszę udostępniać zgłoszenie na swoim facebooku?
Nie, nie musisz. Udostępnij tylko, jeżeli chcesz poinformować swoich znajomych o praktykach reklamacyjnych firmy, do której składałaś(-eś) reklamację.

3. Czy muszę podawać numer reklamacji?
Numer reklamacji jest konieczny do zweryfikowania wiarygodności Twojego zgłoszenia (np. przez sprzedawcę, którego zgłoszenie dotyczy) i czyni je niepodważalnym. Dlatego w czyuzna.pl trzeba dodać numer reklamacji, a jeżeli adresat reklamacji nie udostępnił numeru reklamacji, to można dodać numer dowodu zakupu (rachunek, faktura).

4. Nie mam numeru reklamacji, co robić?
W wielu przypadkach adresat reklamacji nie udostępnia reklamującemu numeru reklamacji. W takim wypadku można dodać numer dowodu zakupu (paragon, faktura) produktu lub usługi, który wraz z danymi czasowymi (data zakupu, zgłoszenia reklamacyjnego) pozwoli na jednoznaczną identyfikację zgłoszenia, uwiarygadniając je w ten sposób.

5. Czy mogę upublicznić dane o reklamacji i jej adresacie?
Tak ponieważ jesteś właścicielem korespondencji z adresatem reklamacji. Naruszenie tajemnicy korespondencji mogłoby mieć miejsce gdybyś dodał(a) zgłoszenie i jego wynik w reklamacji, w której nie jesteś stroną. Ponadto firmy nie ujawniają w dokumentach reklamacyjnych tajemnic przedsiębiorstwa, w szczególności sama reklamacja taką informacją nie jest. Nazwa firmy i jej adres, które są udostępniane w czyuzna.pl, są danymi ogólnodostępnymi. Z uwagi na ochronę danych osobowych zalecamy jednak zamazanie wszelkich danych osobowych, które mogą wystąpić w dodawanych do Rejestru dokumentach.

6. Czy mogę dodać reklamację towaru zakupionego na fakturę (na firmę)?
Tak, nie ma przeszkód, żeby dodać, bądź monitorować reklamację towaru zakupionego na fakturę (reklamacja między przedsiębiorcami). Reklamacja z tytułu rękojmi oraz gwarancji jest prawem zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że między reklamacją konsumencką i reklamacją między przedsiębiorcami istnieją różnice w zakresie praw i obowiązków stron.

czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.