reklamacje

  • wszystkie: 1

  • w toku:1 (100%)

  • uznano:0 (0%)

  • nie uznano: 0 (0%)

logo firma przedmiot reklamacji kategoria data reklamacji żądanie wynik
Puma buty 2020-12-07 Wymiana
W TOKU zobacz

strona

czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.