reklamacje

  • wszystkie: 1

  • w toku:0 (0%)

  • uznano:1 (100%)

  • nie uznano: 0 (0%)

logo firma przedmiot reklamacji kategoria data reklamacji żądanie wynik
Al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz 2020-09-24 Wymiana
UZNANO zobacz

strona

czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.