zgłoszenie 1930/2021/Leroy Merlin Polska sp. z o.o.

dodał:

Paweł
ul. Karskiego 5, 91-071 ŁÓDŹ
kosiarka SP Z/N B&S750EX 2,58KW
Rękojmia
18/1468/2021
2019-05-21
2021-03-13
nie działa
Wymiana
NIE UZNANO
ODWOŁANIE W odpowiedzi na decyzję dotyczącą reklamacji numer 18/1468/2021 z dnia 18.03.2021r. (którą otrzymałem 22.03.2021r.) informuję, iż nie zgadzam się z jej negatywnym rozpatrzeniem. Jako kupujący jestem zmuszony stanowczo zaprzeczyć wszelkim wyraźnie nieprzyznanym twierdzeniom i okolicznościom. UZASADNIENIE Kosiarkę SP Z/N B& S750EX 2.58kW 53CM STI użytkowałem zgodnie z instrukcją obsługi która była dołączona do rzeczy. Przeprowadzałem w terminie wszelkie czynności konserwacji przewidziane w załączonej do rzeczy instrukcji w języku polskim. Podczas pracy nie wystąpiły okoliczności podniesione w uzasadnieniu decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji numer 18/1468/2021 tj. uderzenie w kamień, kretowinę. W/w nie mogło mieć miejsca ponieważ takich przeszkód na koszonym trawniku nie było. Tylko na marginesie chciałbym zaznaczyć, że to gwarant odpowiada za jakość wykonania rzeczy która przekłada się na wystąpienie ewentualnych niezgodności w pracy rzeczy. W/w kosiarka jest bardzo słabej jakości. Zastosowano w niej materiały o niewystarczającej wytrzymałości mechanicznej o czym sprzedający prawdopodobnie wiedział mając wiedzę o producencie oraz miejscu produkcji rzeczy. Wydaje się prawdopodobne, że sprzedający wiedział, że rzecz zawiera elementy wykonane z materiałów o niewystarczającej wytrzymałości mechanicznej i jest duże prawdopodobieństwo, że ulegnie uszkodzeniu tuż po okresie gwarancji/rękojmi. W tym przypadku wada towaru ujawniła się szybciej. Kosiarka była użytkowana z należytą starannością i zgodnie z przeznaczeniem. Mając na względzie powyższe, moje roszczenie jest w pełni zasadne. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie mojej reklamacji i jej uwzględnienie. Oczekuję zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przed podjęciem kolejnych kroków. Szczególnie jest to dla mnie ważne ponieważ jestem Waszym długoletnim klientem i posiadaczem karty lojalnościowej. W okresie kilkunastu lat kupiłem w Sklepie Leroy Merlin Łódź towary na kwotę ponad 100 tyś. zł korzystając z fachowej porady Personelu. To w jaki sposób zostałem potraktowany przez sprzedającego teraz jest dla mnie niezrozumiałe i może dowodzić obniżaniu standardów obsługi. Do wiadomości: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi mrk@uml.lodz.pl Krajowy Rejestr Reklamacji www.czyuzna.pl

Udostępnij na:


czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.