zgłoszenie 1747/2021/RTV Euro AGD (Euro-net sp. z o.o.)

dodał:

Alfred
ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa
telefon komórkowy
Gwarancja
7305499305
2018-10-13
2020-09-24
Telfon został oddany z uwagi na rozszczelnienie obudowy i odklejenie gumki na obudowie telefonu. Po otrzymaniu telefonu nie da się go włączyć ani naładować.
Naprawa , Wymiana
W TOKU
Chciałbym odwołać się od decyzji odrzucenia reklamacji nr 7305499305 z dnia 02.12.2020 roku, gdyż nie zgadzam się z jej negatywnym rozpatrzeniem. Zgodnie z: - Ustawą z dnia 30,05,2014 o prawach konsumeta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn.zm.) - Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964 r. nr 16poz. 93 z późn. zm.) - odpowiednimi Dyrektywami Parlamentu Europejskiego wnoszę o rozpatrzenie mojej sprawy, gdyż telefon znajduje się w serwisie od 24.09.2020 roku. Uprzednio prosiłem o naprawę odklejającej się gumy od obudowy. Przy odbiorze telefonu okazało się że telefon nie działa, nie da się go włączyć ani naładować, żeby go sprawdzić. Mając na względzie powyższe wnoszę o uwzglednienie żadania naprawy/wymiany telefonu. Oczekuję zajęcia stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Z poważaniem Alfred Kurleto

Udostępnij na:


czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.