zgłoszenie 1013/2020/TK Maxx (TJX Poland Sp. z o.o.)

00-117 Warszawa, ul. Marszałkowska 104/122
Kurtka/PLM Black Line
Rękojmia
081022020709
2018-11-05
2020-02-27
Zepsuty zamek.
Odstąpienie od umowy
NIE UZNANO
Powołując się na ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianę Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176). Oraz ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) nie zgadzam się że stanowiskiem specjalisty ds. reklamacji TK MAXX. Zamek uległ uszkodzeniu przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu (domniemana wada produktu). Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej reklamacji.

Udostępnij na:


czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.