reklamacje

 • wszystkie: 0

 • w toku:0 (0%)

 • uznano:0 (0%)

 • nie uznano: 0 (0%)

logo firma przedmiot reklamacji kategoria data reklamacji żądanie wynik

  czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

  Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

  Sprawdź firmę


  Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
  poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
  Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.