zgłoszenie 2479/2022/Sizeer (Marketing Investment Group S.A)

dodał:

Kasia
Dywizjonu 303 paw. 1 31-871 Kraków
Air Jordan Mid A
Rękojmia
PR/2022/04/04750
2021-05-31
2022-04-14
w prawym i lewym bucie pękanie rozklejenie cholewki na przodzie
Wymiana , Odstąpienie od umowy
UZNANO
Po wnikliwej analizie Odwołanie z datą 20.04.2022Kraków, 28.04.2022 r. ODWOŁANIE Od opinii do zgłoszenia reklamacyjnego numer: PR/2022/04/04750 z dnia 19.04.2022 r. W maju 2021 r. (31.05.2021 r. – data paragonu) w Sklepie Sizeer, mieszczącym się w Galerii Krakowskiej w Krakowie, zakupione zostało obuwie Air Jordan Mid A. W marcu 2022 roku zauważono powstałe w obuwiu defekty materiału (spękana skóra na czubku obydwu butów). Dnia 14.04.2022 r. w Sklepie Sizeer, mieszczącym się w C. H. Bonarka w Krakowie złożyłam reklamację obuwia, przez sprzedawcę zaznaczaną "z tytułu jako Rękojmii" nr PR/2022/04/04750. Już 19 kwietnia otrzymałam opinię do zgłoszenia wystawiona przez reprezentanta sprzedawcy. Odebrałam ja osobiście i pozostawiłam towar w sklepie, w celu ponownego rozpatrzenia reklamacji. Ufam, że ponowne rozpatrzenie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. Po krótce, reprezentant wydał opinię, że buty zostały przemoczone, a potem przesuszone (?). Odniósł się także do kwestii otarć obuwia, które nie były elementem zgłoszenia reklamacji, ponieważ noszą znamiona charakterystyczne dla używania obuwia i co do nich nie miałam zastrzeżeń. Towar ma swoje przeznaczenie, to gwarantuje producent. Odpowiedź "reprezentanta": "Brak podstaw do reklamacji" – oznacza więc, że sprzedawca nie udowodnił, że w chwili wydania towaru, towar był zgodny z umową (wadliwa licówka). Odrzucenie reklamacji, na podstawie opinii osoby nie legitymującej się jako rzeczoznawca, nie jest dla mnie wystarczające. Jeszcze oskarżenia o niedbałość o towar zakupiony za bardzo duże pieniądze. Przykre. Mogę przedstawić zdjęcia i oryginał do wglądu, obuwia tej samej marki (Nike Forceź1 i Nike SB _druga strona dokumentu), używanego i konserwowanego tak samo, w tym samym czasie i warunkach. To obuwie nie nosi zmian tego typu co na reklamowanym towarze. Po prostu nie ma wadliwej skóry, jak w Jordan. Zwyczajnie nie zgadzam się z opinią, sugerującą brak konserwacji i dbania o towar. To krzywdzące. Wadą jest zły, niewytrzymały materiał. W jaki sposób inne pary obuwia tego producenta noszą zwykłe ślady noszenia – bez tak spektakularnych pęknięć? Przypominam, że producent nic nie wspomina by towar jaki reklamuje i sprzedaje nie mógł być używany zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy do gry w kosza i chodzenie na zewnątrz. Co za tym idzie, niezgodność towaru wynika z zastosowaniem materiałów, które nie były odpowiednie (patrz inne bytu tego samego prucenta). W związku z powyższym, że towar nie odpowiada oczekiwaniom, jakie wynikają z zapewnień producenta (określa to art. 556 Kodeksu vywilnego), nie zgadzam sie "ekspartyzą" i wnoszę o ponowne rozpatrzenie reklamacji i jej uznanie.Wada jest tak istotna, że towar/obuwie stało sie niefukcjonalne, niezgodne z umową. Tym samym proszę o zwrot kosztów – rozwiązanie umowy kupna‑sprzedaży na buty Air Jordan Mid A. Ponieważ prawa konsumenta (w tym też prawo do reklamacji towaru) zostały uregulowane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.). Poprzednio moim żądaniem była wymiana towaru. Rozwiązanie wybrane przez sprzedawcę – odrzucenie zgłoszenia nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Przepisy mówią także o dwuletnim okresie rękojmi. Analogicznie można stwierdzić, że ustawodawca zakłada iż sprzedany towar powinny cechować właściwości i jakość, które pozwolą na jego użytkowanie przez co najmniej ten okres. Tu jest mowa o kilku miesiącach używania towaru. Nie rozumiem też, że opinie na temat obuwia wydaje nie rzeczoznawca, tylko enigmatyczny "reprezentant sprzedawcy". W opinii jest powołanie na ustawy Kodeksu cywilnego. Jej tekst wskazuje na fakt, że sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, o czym wcześniej wspominałam. Zgodnie z powyższym, oznajmiam, że negatywna decyzja dotycząca reklamacji, a przede wszystkim jej uzasadnienie, które jest zbyt ogólnikowe, a ponadto oskarża mnie o nieprawidłowe użytkowanie obuwia, które nie miało miejsca, zgodnie ze stanem prawnym są nie do przyjęcia. Wnoszę o odstąpienie od umowy. Szczególnie, że nie ma sensu by ten spór toczyć w sądzie, bo tylko taka ewentualność jest przez sugerowana w dostarczonym piśmie. Odwołanie będzię monitorowane przez Krajowy Rejestr Reklamacji www.czyuzna.pl. Z poważaniem, Katarzyna Opiela Na drugiej stronie są zdjęcia wspomnianych butów.

Udostępnij na:


czy na pewno chcesz usunąć reklamację?

Pamiętaj, usuwając nie będziesz mógł cofnąć zmian.

Sprawdź firmę


Jeżeli zaznaczysz opcję „Powiadom” serwis automatycznie
poinformuje dział obsługi klienta Adresata Reklamacji o dodaniu
Twojej reklamacji do ogólnodostępnej bazy reklamacji czyuzna.pl.